Logo Integruj!

INTEGRÁCIA NA CESTÁCH

Projekt Integrácia na cestách je voľným pokračovaním projektu Integruj! Z televíznej obrazovky sme sa presunuli bližšie k ľuďom. 

Integrácia v škole

V našom projekte Integrácia na cestách sa chceme zamerať na cieľovú skupinu prijímateľov, ktorá bola prvou a druhou časťou Integruj najmenej oslovená a pritom je najviac formovateľná  - študenti stredných škôl. Táto cieľová skupina venuje minimum času sledovaniu televíznych programov, svoje informácie získava prostredníctvom internetu a osobným kontaktom. Práve preto sa chceme vydať na cesty a migračnú problematiku  priniesť priamo k tejto cieľovej skupine. Chceme mladým ľuďom predstaviť konkrétnych migrantov, hovoriť o ich problémoch, ale aj o migrácii Slovákov v minulosti a o tom, ako Slovensko migračnú politiku rieši legislatívne. Veríme, že je lepšie raz stretnúť ako stokrát počuť. Mladí ľudia vo veku 15-19 rokov sú veľmi vnímaví a otvorení. Ich názor na svet a jeho hodnoty sa ešte len formuje. Našim cieľom je pomôcť im zorientovať sa v tejto problematike, podporiť hodnotu tolerancie a multikultúrneho dialógu.  Do stretnutí so študentmi chceme aktívne zapájať zástupcov jednotlivých komunít a využiť aj už nakrútené príbehy migrantov žijúcich na Slovensku.

Integrácia v regiónoch

 Prostredníctvom besedy v lokálnej alebo regionálnej televízii poskytnúť divákom informácie o živote migrantov na Slovensku, o mýtoch, ktoré sa s ich príchodom do našej krajiny tradujú,  o migrácii Slovákov v minulosti aj v súčasnosti, ako i prezentácia slovenskej migračnej politiky. Cieľom je na jednej strane zvýšiť povedomie obyvateľstva o tejto problematike, ako i pripraviť majoritnú spoločnosť na to, že Slovensko sa tak, ako iné krajiny stáva multikultúrnym. 

 

Integrácia na fotkách

Prostredníctvom migranta - profesionálneho ukrajinského  fotografa Olesa Chereska, žijúceho na Slovensku, pripraviť z každého navštíveného miesta fotoreportáž. V závere projektu pripravíme vernisáž výstavy a zhodnotenie projektu za účasti zástupcov komunít migrantov žijúcich na Slovensku s programom zameraným na predstavenie tradičnej slovenskej kultúry.

 

Integrácia do vrecka 

Publikácia so základnými údajmi o migračnej politike na Slovensku, s dôležitými kontaktmi, ale aj najzaujímavejšimi názormi a fotografiami z nášho putovania po Slovensku. Distribúcia do stredných škôl a komunít migrantov. Slovenská a anglická jazyková mutácia.